Generalforsamling Tirsdag den 3 marts 2015 kl. 19.30 i Møllegårdhallen (Mødelokalet)

Profilbillede
Marie Munk

Nyheden er fra Jægerspris Underducks

Vi håber at se mange fremmødte til at høre om årets gang og hvad fremtiden kan bringe i Underducks. Der kan være plads til nye kræfter i bestyrelsen og årsagerne til at stille op kan være mange.

Underducks er en klub, som indeholder voksende ungdomsafdeling, et ”vikingehold” samt seniorhold både damer og herrer og et nyopstartet hygge/motionshold og jo mere vi hjælper hinanden på holdene – desto mere sammenhold og glæde kan vi dele på tværs!

Sammen kan vi skabe de perfekte rammer for vores klub!!

Vi kan skabe et klubliv, som alle kan være del af..

Det starter med et ”HEJ”.

___<>___

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Formanden aflægger beretning

Kasseren aflægger regnskab/budget

Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer

-

Valg til Bestyrelsen, følgende er på valg:

a. Sandie Bagge/formand - modtager genvalg 

b. Carina Petersen - modtager genvalg 

c. Lars Frank Jensen - modtager ikke genvalg 

d. Jan Thykjær - modtager genvalg 

e. Valg af en suppleant

-

Valg af revisor

Evt.

___<>___

Emner til punktet evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamling


Vel mødt

/ Bestyrelsen

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Jægerspris Underducks.
Kilde: Jægerspris Underducks
Flere artikler