Graver ved Draaby Kirke, Jægerspris

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du den nye graver i Draaby Kirke?

Stillingen som graver ved Draaby Kirke, Gerlev-Draaby-Skoven pastorat, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2024.

Draaby Kirke er opført i 1100-tallet og ligger i Over Draaby, Kirkevej 1, 3630 Jægerspris. Sognet har 4830 indbyggere. Ansættelsen sker ved Gerlev-Draabys menighedsråd.

Stillingen er på 37 timer  i gennemsnit pr. uge med arbejde både hverdage og weekender, samt enkelte aftner. Ferier og friweekender er efter gældende regler.

Om jobbet:

 • Som graver har du ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af kirken, kirkegård og de omkringliggende arealer og bygninger, ligesom du deltager ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Sørge for indkøb til kirke og kirkegård i samarbejde med Draaby Kirkes personale.
 • Klargøre og rydde op ved møder, fordrag og andre arrangementer, samt deltage i kontormøde og menighedsrådsmøder.
 • Der er kontoropgaver i forbindelse med kirkegården, så stillingen kræver PC kendskab på brugerniveau. 

Vi forventer at:

 • Du har interesse for gartnerfaget og formår at vedligeholde, renholde, pynte og pleje kirken, kirkegården samt de øvrige bygninger og udendørs arealer, samt vedligeholde maskiner.
 • Du møder kirkens gæster med åbenhed, venlighed og empati i alle situationer.
 • Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge dine arbejdsopgaver, så du når i mål med dem.
 • Du kan samarbejde med både menighedsråd og de øvrige ansatte på tværs af faggrupper.
 • Du vil være med til at fremme vores grønne kirke og kirkegård.

Vi kan tilbyde:

 • En stilling med stor frihed til at udføre de mange alsidige opgaver.
 • En varieret hverdag i et uformelt miljø.
 • Gode graverfaciliteter.
 • Et godt samarbejde med gravermedhjælperen og kirkeværgen.

Har du ikke allerede taget den obligatoriske fem ugers uddannelse for graver, er det en betingelse at du indenfor to år efter ansættelsens begyndelse gennemfører denne.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bodil Dam på mobil nr. 93 30 11 39. Graverne ved Draaby Kirke mobil nr. 24 41 35 37.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gerlev-Draaby sogn på mailadressen 7453@sogn.dk.  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. decmber kl. 18.00.

Vi afholder ansættelssamtaler i uge 2 ,2024.

Om lønnen:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt ansattes Organisationer (OAS) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, hvis du ikke har graver/gartneruddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 311.853,00 - 372.232,00 kr. (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, hvis du har graver/gartneruddannelse. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.863,00 - 387.425,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighesforpligtelse til stilling. Rådghedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveauet er 319.056 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Draaby Kirke, Kirkevej, 3630 Jægerspris

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5944578

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet