Pædagogisk leder til specialskolen Kærholm afd. Kølholm

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for alle børns læring, trivsel og udvikling på vores specialskole? Kærholm afd. Kølholm søger en helhedsorientereret leder. Helst en leder med en lærerbaggrund og kompetencer og erfaringer inden for det specialpædagogiske område.

Om skolen
Afdeling Kølholm er én af specialskolen Kærholms to afdelinger. Kølholm er en skole for elever med Autismespektrum-forstyrrelser og ADHD. Målgruppen er normaltbegavede elever, der profiterer af et miljø og en pædagogik, der er tilpasset de to diagnoser. Kølholm har i dette skoleår 90 elever fordelt på 12 klasser. Vi bor på Møllevej 100, 3630 Jægerspris i en skole indrettet til vores målgruppe.

Vi er en levende skole med et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger, som løbende efteruddannes. Vi uddanner alle medarbejdere i Studio III. Vi vægter tværprofessionelt samarbejde og faglig refleksion højt. Vores tilgang til samspillet med og mellem børnene er inspireret af Ross Greene og Bo Hejlskov

Vi har engagerede og fagligt dygtige medarbejdere med høje faglige ambitioner. Skolens struktur er bygget op omring teams af lærere og pædagoger der samarbejder om en gruppe af elever. Derudover har vi tilknyttet ressourcepersoner i form af tale-høre, ergoterapeut og PPR- psykologer, som samarbejder med teamene om tilgange og særlige indsatser.

Vi tilbyder en spændende lederstilling, som en del af et etableret lederteam for hele Kærholm bestående af skoleleder, en administrativ leder og 5 pædagogiske ledere inklusiv dig. Du vil have et tæt samarbejde med to andre pædagogiske ledere på Kølholm om ledelse af afdelingen. Vi lægger vægt på åben dialog og inddragende processer. Vi udvikler os sammen i et åbent og tillidsfuldt samarbejde og glæder os til at du bliver en del af vores ledelsesteam.

Du skal sammen med ledelsesteamet være med til at omsætte overordnede politiske mål til fagligt stærke specialpædagogiske løsninger i det daglige arbejde med skolens målgruppe. Du kan her læse Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Arbejdsområder som pædagogisk leder

Strategisk ledelse
Du deltager i den strategiske udvikling sammen med hele ledelsesteamet. Som pædagogiske leder bidrager du til udfoldelse og videreudvikling af det faglige fundament og styrkelse af den professionelle kapital på skolen.

Af konkrete opgaver kan nævnes

 • Den faglige udvikling i samarbejde med Pædagogisk udvalg
 • Deltagelse i udvikling af attraktive arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø
 • Deltagelse i skolens pædagogiske og organisatoriske udvikling

Pædagogisk ledelse
Som pædagogisk leder er du nærmeste leder for en del af klasseteamsne på Kølholm og deler den faglige ledelse af lærer og pædagoggruppen sammen med de andre pædagogiske ledere.

Du skal
 • Være en fagligt skarp leder med et stærkt fokus på elevernes læring, udvikling og trivsel.
 • Lede teams af lærere og pædagoger og sikre en udvikling af professionelle læringsfællesskaber.
 • Sikre tydelighed og overblik i den daglige opgaveløsning og ressourceudnyttelse.
 • Sikring af de rigtige kompetencer hos medarbejdere og i teams for at kunne levere høj kvalitet i skolens kerneopgave.
 • Samarbejde med teamkoordinatorer og lede faglige vejledere.
 • Bidrage til at sikre og udvikle det tværgående samarbejde med Familieafdelingen, psykologer, forvaltning m.fl.
 • Afholde MUS og TUS samtaler, sygefraværssamtaler mv.

Vi forventer, at du
 • Har en lærerfaglig uddannelse eller lignende.
 • Har relevant lederuddannelse eller lyst til at uddanne dig.
 • Har erfaring med ledelse, eller erfaring med at drive udvikling i andre funktioner.
 • Meget gerne en solid erfaring og viden indenfor specialområdet.
 • Er faglig dygtig, ambitiøs, analytisk stærk og kan holde fokus i en travl hverdag.
 • Er tillidsvækkende og imødekommende og trives med at være i kontakt med ansatte, elever og forældre på skolen
 • En god kommunikator og formidler.

Som person forventer vi, at du er en retningssættende og tydelig leder, der kan og tør gå foran. Du er en nærværende leder, der skaber engagement og opbakning blandt medarbejdere og forældre. Du er handlings- og løsningsorienteret på en måde, der sikrer at skolen bevæger sig i den rigtige retning.

For yderligere oplysninger kontaktes
 • Skoleleder Anders Scott Rohde på telefon 47 35 12 34 / 28 40 88 03 eller
 • Pædagogisk leder Jan Birk Jensen på telefon 40 24 01 25

Du er velkommen til at lave en aftale om at komme og besøge skolen.

Besøg vores hjemmeside: Kærholm (aula.dk)

Ansøgningsfrist
Den 9. april 2024.
Proces: 1. samtale den 18. april og 2. samtale den 22. april.

Ansættelsesforhold
Fuldtid. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftaler.

Tiltrædelse: Den 1. maj 2024.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kærholm - afd. Kølholm, Møllevej, 3630 Jægerspris

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6020619

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet